Хостинг пакети Premium SSD

Premium-ssd-micro

добар за мал сајт
Усогласен со GDPR
 • Складирање : 2 GB
 • Пропусен опсег : Неограничено
 • Домени : 1
 • MySQL Бази на податоци : 1
 • E-маил сметки : 2
 • Бесплатни SSL сертификати
 • SSD зачувување
 • Анти-експлоитен систем
 • Дневна резервна копија
 • SSH пристап
 • Бесплатен пренос

Premium-ssd-mini

Добар за почетници
Усогласен со GDPR
 • Складирање : 5 GB
 • Пропусен опсег : Неограничено
 • Домени : 5
 • MySQL Бази на податоци : 5
 • E-маил сметки : 10
 • Бесплатни SSL сертификати
 • SSD зачувување
 • Анти-експлоитен систем
 • Дневна резервна копија
 • SSH пристап
 • Бесплатен пренос

Premium-ssd-www

Добар за WordPress
Усогласен со GDPR
 • Складирање : 10 GB
 • Пропусен опсег : Неограничено
 • Домени : Неограничено
 • MySQL Бази на податоци : 20
 • E-маил сметки : Неограничено
 • Бесплатни SSL сертификати
 • SSD зачувување
 • Анти-експлоитен систем
 • Дневна резервна копија
 • SSH пристап
 • Бесплатен пренос

Premium-ssd-store

Добар за е-продавница
Усогласен со GDPR
 • Складирање : 20 GB
 • Пропусен опсег : Неограничено
 • Домени : Неограничено
 • MySQL Бази на податоци : Неограничено
 • E-маил сметки : Неограничено
 • Бесплатни SSL сертификати
 • SSD зачувување
 • Анти-експлоитен систем
 • Дневна резервна копија
 • SSH пристап
 • Бесплатен пренос

Premium-ssd-business

Добар за компанија
Усогласен со GDPR
 • Складирање : 50 GB
 • Пропусен опсег : Неограничено
 • Домени : Неограничено
 • MySQL Бази на податоци : Неограничено
 • E-маил сметки : Неограничено
 • Бесплатни SSL сертификати
 • SSD зачувување
 • Анти-експлоитен систем
 • Дневна резервна копија
 • SSH пристап
 • Бесплатен пренос

Premium-ssd-max

Добар за голема компанија
Усогласен со GDPR
 • Складирање : 100 GB
 • Пропусен опсег : Неограничено
 • Домени : Неограничено
 • MySQL Бази на податоци : Неограничено
 • E-маил сметки : Неограничено
 • Бесплатни SSL сертификати
 • SSD зачувување
 • Анти-експлоитен систем
 • Дневна резервна копија
 • SSH пристап
 • Бесплатен пренос

WordPress хостинг

Брзина и перформанси: целосен SSD, http/2, целосна раззновидност на кеш методи, неограничен проток, бесплатни SSL сертификати

Joomla! хостинг

Брзина и перформанси: голем I/O, голема меморија, целосен SSD, http/2, бесплатни SSL сертификати, техничка поддршка

PrestaShop хостинг

Безбедност и перформанси: целосна сепарација, анти-експлоитна технологија, целосен SSD, http/2, бесплатни SSL сертификати.

Dedicated servers

Секаде каде што е неопходна голема компјутерска моќ, можете да изберете од нашите наменски (dedicated) сервери во нашата сопствена сервер-просторија лоцирана во централна Европа.

VPS servers

Кога треба да конфигурирате оперативен систем на нашата хостинг платформа, генерално добра идеа е да изберете сопствен VPS со cPanel и коренски пристап.

Регистрација на домени

Неколку стотици видови домени од целиот свет можат да се регистрираат на Smarthost.mk. Нашите цени се прифатливи за сите.