Хостинг пакети за препродавачи


Оваа услуга се состои од овозможување пристап на препродавачот до ресурсите на серверот, кои може самостојно да ги дели и продава на своите Клиенти.


Пристапот значи ставање на располагање:

 • систем за управување со серверот (WHM) – можност за дефинирање сопствени хостинг пакети (капацитет, трансфер, домени, е-маили, дата-бази и тн.);
 • панел за управување со хостингот (cPanel) – секој Клиент на препродавачот добива сопствен панел (кој може да има сопствени поставки на препородавачот на пр: лого или бои).

Капацитетот на дискот на серверот што му е даден на препродавачот е пребукиран, т.е. имајќи на располагање 100GB може да поставите сметки со многу поголем вкупен капацитет, бидејќи во капацитетот од 100GB е пресметано само реално зафатениот простор на хостинг сметките.

Хостинг пакети за препродавачи

res-10-25

­11
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 25 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 10
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-10-50

­19
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 50 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 10
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-25-25

­19
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 25 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 25
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-25-50

­23
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 50 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 25
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-10-100

­29
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 100 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 10
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-25-100

­33
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 100 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 25
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-50-50

­33
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 50 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 50
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-50-100

­39
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 100 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 50
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-75-100

­49
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 100 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 75
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-50-200

­59
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 200 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 50
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-75-200

­69
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 200 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 75
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-100-100

­69
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 100 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 100
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-100-200

­79
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 200 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 100
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-150-200

­89
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 200 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 150
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-75-300

­99
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 300 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 75
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-200-200

­99
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 200 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 200
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-100-300

­119
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 300 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 100
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-75-400

­129
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 400 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 75
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-150-300

­129
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 300 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 150
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-200-300

­149
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 300 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 200
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-100-400

­159
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 400 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 100
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-150-400

­179
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 400 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 150
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

res-200-400

­199
,00 €
нето, месечно
 • Складирање: 400 GB
 • Кориснички cPanel сметки: 200
 • Пропусен опсег: Неограничено
 • Домени: Неограничено
 • Целосна поделба на сметката
 • Сервери во Европа
 • Анти-експлоитен систем
 • Бесплатни SSL за сите домени

WordPress Хостинг

Брзина и ефективност: ssd дискови, http/2, многу cache методи, бесплатен пренос на податоци, бесплатни SSL сертификати

Joomla Хостинг

Брзина и ефективност: високо I/O, голема RAM меморија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати, техничка поддршка

PrestaShop хостинг

Сигурност и ефективност: потполна одвоеност, анти-експлоитна технологија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати.

Дедицирани сервери

Секаде, каде што се потребни високи компјутерски перформанси, можете да изберете еден од нашите дедицирани сервери во нашата сопствена серверска просторија лоцирана во Европа.

VPS сервери

Кога морате да поставите оперативен систем на нашата хостинг платформа, добро е да изберете сопствен VPS од cPanel и пристап до root.

Регистрација на Домени

На Smarthost можете да регистрирате неколку стотици видови домени од целиот свет. Нашите цени се прифатливи за сите.