Споредба на пакети за препродавачи


Сервери за препродавачи
Во случај кога Креаторот на интернет страницата како дел од понудата им даде на своите клиенти хостинг сметки на користење, вреди да се искористат понудата за препродавачи.

Оваа услуга се состои во доделување пристап на препродавачот до ресурсите на серверот, кои може самостојно да ги дели и препродава на своите клиенти.

Пристапот се однесува на употребата на:
  • систем за управување со серверот (WHM) – можност за дефинирање на сопствени хостинг пакети (капацитет, трансфер, домени, е-маили, бази на податоци и т.н.);
  • панел за управување со хостингот (cPanel) – секој Клиент на препродавачот добива сопствен панел (кој може да има сопствени поставки на препродавачот на пр. лого или колористика).
Капацитетот на дискот на серверот даден на препродавачот е пребукиран т.е. ако имате на располагање на пр. 100GB можете да креирате сметки со многу поголем вкупен капацитет, бидејќи во капацитетот од 100GB се смета само реално зафатениот простор на хостинг сметките.
Од гледна точка на нашите администратори сметките за препродавачи се полноправни хостинг сметки на одреден сервер, т.е. подлежат на стандардните процедури, како што се:
  • редовен бекап;
  • грижа за ажурирање на серверскиот софтвер;
  • можност за следење на искористеноста (процесор, меморија) на секоја хостинг сметка;
  • антивирусни скенирања на дојдовна пошта;
  • скенирање во лет со нашиот уникатен анти-експлоитен систем (кој фаќа 4000 експлоити на популарните системи како што се: Joomla, Wordpres, phpBB itp.).
Вреди да се забележи фактот, дека не го ограничуваме пакетот за препродавачи како целина (на пр. зафатеноста на процесорот или меморијата), туку секоја сметка одделно. Тоа е уникатно решение, кое овозможува да се добие многу поголема ефективност на сметките од причина што, тие не се ограничени заедно како дел од сметката за препродавачи. Секоја сметка работи потполно независно, како кога би биле целосни, стандардни сметки на нашите сервери.

Споредба на пакети за препродавачи

res-10-25 res-10-50 res-25-25 res-25-50 res-10-100 res-25-100 res-50-50 res-50-100 res-75-100 res-50-200 res-75-200 res-100-100 res-100-200 res-150-200 res-75-300 res-200-200 res-100-300 res-75-400 res-150-300 res-200-300 res-100-400 res-150-400 res-200-400
Складирање 25 GB 50 GB 25 GB 50 GB 100 GB 100 GB 50 GB 100 GB 100 GB 200 GB 200 GB 100 GB 200 GB 200 GB 300 GB 200 GB 300 GB 400 GB 300 GB 300 GB 400 GB 400 GB 400 GB
Кориснички cPanel сметки 10 10 25 25 10 25 50 50 75 50 75 100 100 150 75 200 100 75 150 200 100 150 200
Пропусен опсег Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
Домени Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
Целосна поделба на сметката
Сервери во Европа
MySQL бази на податоци Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
PostgreSQL база на податоци Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
E-маил сметки Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено
PHP верзии: 7.2, 7.3, 7.4, 8.0
PHP верзии променливи од страна на корисникот
Анти-експлоитен систем
Бесплатни SSL за сите домени
Годишно време на работа 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Посебни хостинг пакети за секој корисник
Посебни хостинг ограничувања за секоја сметка
Месечна цена.
Годишната цена е постојана. Цената за обнова на хостинг планот ќе биде иста секоја година.
­11
,00 EUR
нето
­19
,00 EUR
нето
­19
,00 EUR
нето
­23
,00 EUR
нето
­29
,00 EUR
нето
­33
,00 EUR
нето
­33
,00 EUR
нето
­39
,00 EUR
нето
­49
,00 EUR
нето
­59
,00 EUR
нето
­69
,00 EUR
нето
­69
,00 EUR
нето
­79
,00 EUR
нето
­89
,00 EUR
нето
­99
,00 EUR
нето
­99
,00 EUR
нето
­119
,00 EUR
нето
­129
,00 EUR
нето
­129
,00 EUR
нето
­149
,00 EUR
нето
­159
,00 EUR
нето
­179
,00 EUR
нето
­199
,00 EUR
нето

WordPress Хостинг

Брзина и ефективност: ssd дискови, http/2, многу cache методи, бесплатен пренос на податоци, бесплатни SSL сертификати

Joomla Хостинг

Брзина и ефективност: високо I/O, голема RAM меморија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати, техничка поддршка

PrestaShop хостинг

Сигурност и ефективност: потполна одвоеност, анти-експлоитна технологија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати.

Дедицирани сервери

Секаде, каде што се потребни високи компјутерски перформанси, можете да изберете еден од нашите дедицирани сервери во нашата сопствена серверска просторија лоцирана во Европа.

VPS сервери

Кога морате да поставите оперативен систем на нашата хостинг платформа, добро е да изберете сопствен VPS од cPanel и пристап до root.

Регистрација на Домени

На Smarthost можете да регистрирате неколку стотици видови домени од целиот свет. Нашите цени се прифатливи за сите.