WordPress хостинг

Smarthost хостингот е идеално место за страници креирани во Wordpress.

Нашата понуда пред се’ е брз и ефективен хостинг на ssd складирање заедно со онлајн (чет) техничка поддршка секојдневно од 8-24 ч.

Се ангажираме во Wordpress заедницата поддржувајќи и учествувајќи во разни настани како на пр:

  • национални средби: WordCamp
  • локални средби на Wordpress заедницата: WordUp

Препознатливи сме во Wordpress заедницата за што сведочи фактот дека многу интернет страници од познати личности од Wordpress заедницата се наоѓаат на нашите сервери.

Ги поддржуваме блогерите, редовно се среќаваме со Wordpress заедницата (community) - ги слушаме нивните потреби и ги прилагодуваме нашите понуди на нивните потреби.

Запознајте се со нашиот блог, кадешто се наоѓаат многу информации поврзани со Wordpress:
https://www.smarthost.mk/blog/tag/wordpress

За поддршката на Wordpress заедницата (WordPress Community) можете да прочитате на страницата:
https://www.smarthost.mk/opensource-community-support

Погледнете ги хостинг пакетите препорачани за Wordpress