Бесплатен хостинг трансфер на Smarthost.mk

Бесплатен хостинг трансфер на Smarthost.mk


Ќе направиме трансфер од вашиот сегашен хостинг сервер на Smarthost.eu целосно бесплатно.


Пренос на вашиот сајт и е-маил сметките на Smarthost

Ако сакате трансфер на вашите хостинг услуги, ќе ни биде потребна дозвола за пристап до следниве податоци:

 • Административниот Панел од вашиот претходен (моментален) сервер
  (Во повеќето случаи тоа е влез за до Cpanel, DirectAdmin или други кориснички серверски панели каде ние можеме да креираме FTP корисничка сметка, да менуваме лозинки за е-маил сметки и да извеземе база на податоци).
 • Серверски панел на домен
  (Овој панел ни дозволува да менуваме DNS за специфични домени. Често, Серверскиот Панел (види погоре) вклучува управување со домени)

Исто така, ни треба листа на информации за:

 • Smarthost.eu име на корисничка сметка:
  на пр. customeraccount.smarthost.mk
 • Листа на е-маил сметки кои сакате да ги трансферирате
  Ако треба да ги пренесеме вашите е-маилови, ќе ни бидат потребни имиња на е-поштенските сметки со лозинките. Ви предлагаме да ги смените лозинките со привремени лозинки за сите е- поштенски сметки. Понекогаш (со некои даватели на хостинг функционира) можеме да прочитаме "хаш за лозинка", што ни овозможува да ви ги поставиме истите лозинки за сметките на нашите сервери, така што клиентот не мора да се мачи да прави какви било промени во лозинката. Но, за жал, во повеќето случаи, промена на лозинка е неопходна. Се разбира, сите е-маилови ќе бидат префрлени (целата содржина од испратените и примени папки).

  Исто така, ги прашуваме нашите клиенти за точниот формат на листите на нивните е-маил сметки, вака изгледа:
  adress@customer-domain.mk;password
 • Листа на домени и каталози на датотеки

 • Ако не треба да ги префрламе сите содржини од вашите моментални хостинг сметки, ни требаат информации кои фолдери или домени треба да ги префрламе.
Ве молиме, пратете ни е-маил со сите горенаведени информации на: hosting@smarthost.eu

WordPress Хостинг

Брзина и ефективност: ssd дискови, http/2, многу cache методи, бесплатен пренос на податоци, бесплатни SSL сертификати

Joomla Хостинг

Брзина и ефективност: високо I/O, голема RAM меморија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати, техничка поддршка

PrestaShop хостинг

Сигурност и ефективност: потполна одвоеност, анти-експлоитна технологија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати.

Дедицирани сервери

Секаде, каде што се потребни високи компјутерски перформанси, можете да изберете еден од нашите дедицирани сервери во нашата сопствена серверска просторија лоцирана во Европа.

VPS сервери

Кога морате да поставите оперативен систем на нашата хостинг платформа, добро е да изберете сопствен VPS од cPanel и пристап до root.

Регистрација на Домени

На Smarthost можете да регистрирате неколку стотици видови домени од целиот свет. Нашите цени се прифатливи за сите.