Полиса за квалитет

Мисијата на нашата компанија е да ги водиме претпријатијата кон постигнувањето на нивните бизнис цели преку креативна и разбирлива употреба на модерните веб-технологии.

Гаранцијата за спроведувањето на главните идеи ја постигнуваме преку континуиран и сестран развој на нашата понуда, високиот квалитет на наште сервиси и прилагодливоста кон желбите на нашите клиенти.

Вработени

Нашата компанија ја сочинуваат млади, талентирани луѓе со големо искуство во имплементирањето на големи проекти, кои добро ги познаваат спецификите на интернет-индустријата. Нашиот потенцијал е содржан во желбата за развој, негувањето и развивањето на нашите умешности.

Интернетот е наша страст, а комбинацијата работливост и страст ги дава најдобрите можни резултати.

Нашите висококвалитетни телекомуникациски услуги се издвојуваат од секојдневните понуди на пазарот.

Нашите услуги се базирани на неколкугодишно искуство во областа веб-хостинг.

Постои целосна посветеност кај сопствениците и вработените на smarthost.eu во исполнувањето на полисата за квалитет и високите цели.

Техника

Со инвестирање во нашиот дата-центар, ние ви овозможуваме целосна независност и стабилна работна атмосфера за сервери, понудена на нашите клиенти.

Факторите: опсег на редунданција базиран на BGP протокол, сопствени IP адресни класи, поврзаност со одделен енергетски трансформатор, безбеден UPS, брзо решавање проблеми, безбедност, маркетинг апликација, современа опрема, 24 часовниот надзор врз мрежата и серверите ни овозможува да задржиме највисок квалитет и сигурност на нашите услуги.

Заедници

Сакаме да бидеме компанија препознаена од клиентите како сигурен партнер.

Сакаме да бидеме општествено одговорна и пријателски настроена компанија кон вработените и клиентите.

Сакаме да го прошириме и споделиме знаењето за најновите технологии, решенијата и да учествуваме во глобалниот процес на развој на IT и телекомуникациите.